Wikmans / post Box 342, 751 06 Uppsala / besök Hovstallängen Nöden 21, 755 98 Uppsala / t 018-16 92 70 / e info@wikmansel.se

MEDARBETARE

 • Johan Öjdahl

  VD / Ägare
  e-post / t 0703 36 02 26

 • Minna Ramsell

  Verksamhetschef
  e-post / t 0734 47 25 74

 • Lina Ramsell

  Verksamhetschef
  e-post / t 0733 72 20 99

 • Agneta Friberg

  Ekonomi
  e-post / t 018-16 92 72

 • Freddi Ramsell

  Affärsområde Solenergi
  e-post / t 0768 18 18 03

 • Jens Johansson

  Projektledare Entreprenad
  e-post / t 0702 46 59 57

 • Magnus Juremalm

  Projektledare Svagström
  e-post / t 0706 74 59 50

 • Marcus Hamberg

  Projektledare Elservice
  e-post / t 0761 04 98 32

 • Marcus Lerås

  Projektledare Entreprenad/Styr
  e-post / t 0704 24 74 94

 • Mattias Carlsson

  Projektplaneringsansvarig / Kalkyl
  e-post / t 018 16 92 76