Vi vill göra livet lättare

Vi har över 100 års erfarenhet av att hjälpa människor med elinstallationer. Så det kan vi.

Bland annat har vi lärt oss att det är väldigt utmanande att ta sig an en befintlig elinstallation. Vi vet oftast inte hur det är utfört tidigare, vem som har gjort installationen och om det ens finns någon dokumentation. Det har tvingat oss att vara kreativa och komma på nya smarta lösningar för nästan varje ny installation vi gör.

När vi är färdiga med problemlösningen och uppgiften följer vi alltid upp det vi har gjort med ny dokumentation som vi ger till dig. För nästa gång du ringer och behöver service och underhåll har vi gjort både ditt och vårt liv lättare.

Vi är säkra på att vi kan hjälpa dig. Läs mer om våra tjänster i menyn.