Elinstallation & Service

Om du skulle fråga oss vilka installationer vi utför mest, blir svaret elinstallation och service. Det är nog vad de flesta kopplar ihop med en elektrikers arbete.

För oss är tjänsten elinstallation och service väldigt bred. Det kan vara allt från totalrenovering av din bostad eller fastighet till lättare anpassningar av befintligt elnät. Exempelvis brukar vi genomföra elinstallation i kök, uppgradering av befintligt elnät, stamrenovering av elnät, installation av eluttag, uppgradering av elcentraler (proppskåp), optimering och översyn av elförbrukning och mycket mer.

När vi är färdiga följer vi alltid upp det vi gjort med ny dokumentation som vi ger till dig. Nästa gång du ringer och behöver elinstallation och service har vi gjort både ditt och vårt liv lättare.

Exempel på installation av indusktionshäll:

elinstallation-service-detalj-01