Säkerhet & Larm

Det pratas mycket om inbrott och hur vi kan förebygga det med hjälp av ett bra inbrottslarm. För oss är det en viktig del inom kategorin säkerhet och larm. Den andra biten handlar om hur vi kan förebygga till exempel bränder.

Vi tycker att det är viktigt med en bra säkerhet och har hjälpt många med installation av brandlarm, inbrottslarm, jordfelsbrytare, rökluckor, nödbelysningar, branddörrar och styrning av fläktar och hissar. Ja, listan kan göras lång.

Vi är certifierad anläggarfirma brandlarm enligt kraven i SBF 1008:2, vi genomför allt från projektering till överlämnandet av ett brandlarm enligt SBF 110:6 och vi har teknikavtal med Securiton och Ziton. Kort sagt hanterar vi hela kedjan och det räcker med en kontaktperson för hela genomförandet. Enkelt och bra tycker vi.

Kontakta gärna Peter Stenhällen 0704-24 74 94, som är Behörig ingenjör brandlarm: peter.stenhallen@wikmansel.se

Exempel på installation av larmdetektor och kameraövervakning:

sakerhet-larm-detalj-01 passasgesystem-detalj-01